KIZZ POSITIVE tại TOONG OXYGEN

by
8 8 people viewed this event.

Drinkizz cung cấp nguồn năng lượng hữu cơ giúp bạn khoẻ bền bên trong và đẹp tươi bên ngoài mỗi ngày.

Toong cung cấp chỗ làm sáng tạo giúp  bạn kết nối trí tuệ bản thân với sự phát triển xã hội hằng ngày.

Sau đợt cách ly thứ 2 tại Việt Nam, chúng tôi đã cùng tổ chức sự kiện ” Kizz Positive ” giúp cho các bạn văn phòng tạm biệt những tiêu cực đã qua, và có thêm những cảm hứng tích cực cho một khởi đầu hiệu quả.

Cám ơn sự tham gia của các diễn giả và nhà tài trợ.

Đọc blog về sự kiện của chúng tôi:

Additional Details

Logo partner 2 -

Gallery -

Event registration closed.
 

Date And Time

2020-09-17 @ 04:30 PM to
2020-09-17 @ 05:30 PM
 

Registration End Date

2020-09-16
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends